top of page

DROGA DWUJEZDNIOWA

Droga dwujezdniowa to droga kołowa, która posiada dwie, trwale od siebie oddzielone jezdnie. Rozróżnienie pojęcia „droga” i „jezdnia” jest dla kursantów kursu prawa jazdy kategorii B Warszawa niebywale ważna, a ich mylenie może skutkować utratą punktów na egzaminie państwowym w WORD. Ważne jest także odróżnianie rodzajów dróg występujących w Polsce, ponieważ obowiązują na nich inne, dopuszczalne prędkości.

 

Należy wiedzieć zatem, że na drodze dwujezdniowej poza obszarem zabudowanym (jeśli istnieją co najmniej 2 pasy ruchu dla każdego kierunku ruchu) dla samochodu osobowego, motocykla lub samochodu ciężarowego o dopuszczalnej masie całkowitej nieprzekraczającej 3,5 t przypisano następujące maksymalne prędkości: 

 

  • na autostradzie – 140 km/h, 

  • na drodze ekspresowej – 120 km/h,

  • na innej drodze dwujezdniowej o co najmniej o dwóch pasach przeznaczonych dla każdego kierunku ruchu – 100 km/h.

 

Definicja drogi i jezdni według Ustawy Prawo o ruchu drogowym (Dz.U. 1997 nr 98 poz. 602 z późn. zm.):

  • Droga – wydzielony pas terenu, który składa się z jezdni, pobocza, chodnika, drogi dla pieszych lub drogi dla rowerów, łącznie z torowiskiem pojazdów szynowych znajdującym się w obrębie tego pasa, przeznaczony do ruchu lub postoju pojazdów, ruchu pieszych, ruchu osób poruszających się przy użyciu urządzenia wspomagającego ruch, jazdy wierzchem lub pędzenia zwierząt

  • Jezdnia – część drogi przeznaczona do ruchu pojazdów; określenie to nie dotyczy torowisk wydzielonych z jezdni. 

Sprawdź również:

bottom of page