top of page

ESP

ESP (Electronic Stability Program, Elektroniczny Program Stabilizacji) to system elektroniczny, w który wyposażone są nawet kilkuletnie pojazdy. Takie rozwiązanie techniczne opiera się o pracę czujników, które w sytuacji zagrożenia poślizgiem uruchamiają technologię wspierającą sterowanie pojazdem. ESP to układ, który przyhamowuje optymalnie koła przy jednoczesnej redukcji obrotów silnika. Efektem pracy tego systemu jest zatem zapobieganie poślizgom – w trakcie utraty nad panowaniem kierownicą ESP obniża ryzyko dachowania pojazdu. 


Kursanci kursu prawa jazdy kategorii B Warszawa muszą rozróżniać system ESP od systemów ESC, ABS oraz ASR, znając również wygląd poszczególnych kontrolek. W większości autach Elektroniczny Program Stabilizacji ma żółty symbol okręgu, w który wpisany jest napis „ESP”.

Sprawdź również:

bottom of page