top of page

OBSZAR ZABUDOWANY

Wedle polskich przepisów obszar zabudowany występuje tam, gdzie wzdłuż drogi istnieje zabudowa o charakterze mieszkalnym i gdzie w związku z tym spotkać można się ze wzmożonym ruchem pieszych na drodze. Ponadto obszar zabudowy może mieć charakter handlowo-usługowy, co sprawia, że odpowiednie oznakowanie i ograniczenie prędkości może pojawić się nie tylko w mieście, na przedmieściach czy na terenie wsi, ale także poza nimi. Kursanci kursu prawa jazdy kategorii B szczególnie muszą zapoznać się z dwoma znakami informacyjnymi: 

 

  • D-42: oznaczenie początku odcinka drogi przebiegającego przez obszar zabudowany po prawej.

  • D-43: oznaczenie końca odcinka drogi przebiegającego przez obszar zabudowany.


Warto wiedzieć! W Polsce na obszarze zabudowanym zakazane jest przekraczanie prędkości 50 km/h, z wyjątkiem odcinków dróg, na których podwyższono ograniczenie za pomocą znaku B-33. Każdy kierowca ma również obowiązek rozróżniać obszar zabudowy od strefy zamieszkania. Kursanci nie powinni też mylić znaków obszaru zabudowy z tablicami miejscowości.

d-42.png

Sprawdź również:

bottom of page