top of page

POJAZD UPRZYWILEJOWANY

Polskie przepisy wskazują, iż pojazdami uprzywilejowanymi – a więc takimi, którym należy ustępować pierwszeństwa na drodze – są pojazdy: 1) wysyłające sygnały świetlne w postaci niebieskich świateł błyskowych i sygnałów dźwiękowych o zmiennym tonie, jadących z włączonymi światłami mijania lub drogowymi; 2) jadące w kolumnie, na której początku i na końcu znajdują się pojazdy wysyłające dodatkowo sygnały świetlne w postaci czerwonego światła błyskowego. 


Kursanci OSK Projekt Prawko podczas kursu teoretycznego prawa jazdy kategorii B dowiedzą się, że mowa nie tylko o pojazdach Policji, jednostek ochrony przeciwpożarowej czy zespołu ratownictwa medycznego, ale także Straży Granicznej, Służby Parku Narodowego, Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej, Służby Więziennej, Inspekcji Transportu Drogowego i wielu innych.

Sprawdź również:

bottom of page