top of page

UCZESTNIK RUCHU

Wedle przepisów uczestnikami ruchu są wszystkie osoby korzystające z ruchu drogowego, a więc zobowiązane do przestrzegania przepisów zawartych w prawie o ruchu drogowym. Ustawa z dnia z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym, art. 2 pkt 17 (Dz.U. z 2022 r. poz. 988) stanowi, że są to: pieszy, osoba poruszająca się przy użyciu urządzenia wspomagającego ruch, kierujący, a także inne osoby przebywające w pojeździe lub na pojeździe znajdującym się na drodze. Definicję tę bezsprzecznie musi znać każdy kursant kursu prawa jazdy kategorii B przygotowujący się do teoretycznego egzaminu państwowego w WORD. 

Sprawdź również:

bottom of page