top of page

Kierowco pierwszeństwo dla pieszego! A co z użytkownikami rowerów, hulajnóg, rolek i innych?Po zapoznaniu się z tym artykułem uświadomisz sobie czym są dane pojazdy i jakie są zasady ich poruszania. Od czerwca 2021 roku weszły w życie przepisy regulujące zasady korzystania z urządzeń wspomagających ruch, transportu osobistego, hulajnóg elektrycznych.


Urządzenie wspomagające ruch

– urządzenie lub sprzęt sportowo-rekreacyjny, przeznaczone do poruszania się osoby w pozycji stojącej, napędzane siłą mięśni. Poruszający się jest obowiązany zachować minimalny odstęp, ustąpić pierwszeństwa pieszemu znajdującemu się na tym samym pasie ruchu. Z urządzenia można korzystać na chodniku , drodze dla pieszych i dla rowerów. Urządzenia wspomagające ruch to tradycyjne hulajnogi, rolki i deskorolki.
Hulajnoga elektryczna


– pojazd napędzany elektrycznie, dwuosiowy, z kierownicą, bez pedałów i siedzenia, konstrukcyjnie przeznaczony do poruszania się wyłącznie przez kierującego znajdującego się na tym pojeździe. Zasady korzystania z hulajnóg elektrycznych zabraniają przewożenia na niej innej osoby, zwierzęcia lub ładunku. Poruszający się tym urządzeniem ma obowiązek jechać drogą dla rowerów lub pasem ruchu do tego przeznaczonym z zachowaniem szczególnej ostrożności.
Urządzenie transportu osobistego


– pojazd napędzany elektrycznie, z wyłączeniem hulajnogi elektrycznej, bez siedzenia i pedałów, konstrukcyjnie przeznaczony do poruszania się wyłącznie przez kierującego znajdującego się na tym pojeździe. Poruszający się tym typem pojazdu ma obowiązek korzystać z drogi dla rowerów lub pieszych i jest obowiązany do zachowania szczególnej ostrożności tak aby nie narażać na niebezpieczeństwo pieszego znajdującego się na tej samej drodze.

Osoba poruszająca się przy użyciu urządzenia wspomagającego ruch jest obowiązana korzystać z chodnika, drogi dla pieszych lub drogi dla rowerów. Osobę poruszającą się przy użyciu urządzenia wspomagającego ruch na drodze dla rowerów obowiązuje ruch prawostronny. Powyższych przepisów nie stosuje się w strefie zamieszkania.
Strefa zamieszkania a urządzenia wspomagające ruch


W strefie zamieszkania osoba poruszająca się przy użyciu urządzenia wspomagającego ruch:

  • korzysta z całej szerokości drogi i ma pierwszeństwo przed pojazdem,

  • korzystając z chodnika albo drogi dla pieszych, jest obowiązana poruszać się z prędkością zbliżoną do prędkości pieszego, zachować szczególną ostrożność, ustępować pierwszeństwa pieszym oraz nie utrudniać jego ruchu,

  • przekraczając jezdnię, jest obowiązana zachować szczególną ostrożność oraz korzystać odpowiednio z przejazdu dla rowerzystów albo przejścia dla pieszych. Przekraczanie torowiska wyodrębnionego z jezdni przez osobę poruszającą się przy użyciu urządzenia wspomagającego ruch jest dozwolone tylko w miejscu do tego przeznaczonym,

  • poruszać się z prędkością zapewniającą panowanie nad tym urządzeniem, z uwzględnieniem warunków, w jakich ruch się odbywa, przy wymijaniu zachować bezpieczny odstęp od wymijanego pojazdu lub uczestnika ruchu, przy omijaniu zachować bezpieczny odstęp od omijanego pojazdu, uczestnika ruchu lub przeszkody, przed wyprzedzaniem upewnić się, czy ma dostateczne miejsce do wyprzedzania bez utrudnienia komukolwiek ruchu,

  • zbliżając się do przejścia dla pieszych, jest obowiązana zachować szczególną ostrożność i ustąpić pierwszeństwa pieszemu znajdującemu się na przejściu,

  • zabrania się poruszania się w stanie nietrzeźwości, w stanie po użyciu alkoholu lub środka działającego podobnie do alkoholu, przewożenia innej osoby, zwierzęcia lub ładunku, ciągnięcia pojazdu lub ładunku, czepiania się pojazdów, poruszania się tyłem.

W strefie zamieszkania pieszy korzysta z całej szerokości drogi i ma pierwszeństwo przed pojazdem oraz osobą poruszającą się przy użyciu urządzenia wspomagającego ruch.

Maksymalna dopuszczalna prędkość urządzenia transportu osobistego i hulajnogi elektrycznej wynosi 20 km/h.


WAŻNE!


Kierowca ma obowiązek ustąpienia pierwszeństwa wyłącznie pieszemu (art.26), a nie osobie, która na przejście wjeżdża na jakimkolwiek urządzeniu(uczestnik ruchu). Użytkownicy tych urządzeń nie są objęci przepisami dotyczącymi pieszych.

Użytkownicy urządzeń wspomagających ruch, jak również rowerzyści, wjeżdżają na przejście dla pieszych na własne ryzyko, chyba że korzystają z przejazdu rowerowego.


WARTO WIEDZIEĆ !


W ustawie Prawo o ruchu drogowym zmodyfikowane zostały również definicje:

uczestnik ruchu – to pieszy, osoba poruszająca się przy użyciu urządzenia wspomagającego ruch, kierujący, a także inne osoby przebywające w pojeździe lub na pojeździe znajdującym się na drodze;


pieszy – to osoba znajdującą się poza pojazdem na drodze i niewykonującą na niej robót lub czynności przewidzianych odrębnymi przepisami; za pieszego uważa się również osobę prowadzącą, ciągnącą lub pchającą rower, motorower, motocykl, hulajnogę elektryczną, urządzenie transportu osobistego, urządzenie wspomagające ruch, wózek dziecięcy, podręczny lub inwalidzki, osobę poruszającą się w wózku inwalidzkim, a także dziecko w wieku do 10 lat kierujące rowerem pod opieką osoby dorosłej;


ustąpienie pierwszeństwa – powstrzymanie się od ruchu, jeżeli ruch mógłby zmusić kierującego do zmiany kierunku lub pasa ruchu albo istotnej zmiany prędkości, pieszego – do zatrzymania się, zwolnienia lub przyspieszenia kroku, a osobę poruszającą się przy użyciu urządzenia wspomagającego ruch – do zatrzymania się, zmiany kierunku albo istotnej zmiany prędkości;


droga – wydzielony pas terenu składający się z jezdni, pobocza, chodnika, drogi dla pieszych lub drogi dla rowerów, łącznie z torowiskiem pojazdów szynowych znajdującym się w obrębie tego pasa, przeznaczony do ruchu lub postoju pojazdów, ruchu pieszych, ruchu osób poruszających się przy użyciu urządzenia wspomagającego ruch, jazdy wierzchem lub pędzenia zwierząt;


pojazd – to środek transportu przeznaczony do poruszania się po drodze oraz maszynę lub urządzenie do tego przystosowane, z wyjątkiem urządzenia wspomagającego ruch;


pojazd silnikowy – to pojazd wyposażony w silnik, z wyjątkiem motoroweru, pojazdu szynowego, roweru, wózka rowerowego, hulajnogi elektrycznej, urządzenia transportu osobistego i wózka inwalidzkiego;

542 wyświetlenia

Ostatnie posty

Zobacz wszystkie

コメント


bottom of page