top of page

Jak wygląda egzamin wewnętrzny kategorii B?


Nie każdy kursant przystępujący do kursu prawa jazdy kategorii B ma świadomość tego, że prócz konieczności niemalże bezbłędnego przyswojenia teoretycznej wiedzy i nabycia praktycznych umiejętności prowadzenia auta w ruchu drogowym, czekają na niego również egzaminy wewnętrzne! Nie należy ich mylić z państwowymi egzaminami w Wojewódzkim Ośrodku Ruchu Drogowego. Czym zatem są egzaminy wewnętrzne i jak wyglądają? Odpowiadamy na pytania kursantów! 


Czy egzamin wewnętrzny na prawo jazdy jest obowiązkowy? 

Egzamin wewnętrzny na prawo jazdy kategorii B jest bardzo ważnym sprawdzianem wiedzy i umiejętności kursanta. Bez pozytywnego zaliczenia egzaminów wewnętrznych nie ma możliwości ukończenia szkolenia, a co za tym idzie, nie ma możliwości zapisania się i podejścia do egzaminów państwowych w Ośrodkach Egzaminowania WORD. Egzaminy wewnętrzne zgodnie z obowiązującymi przepisami, odbywają się na koniec szkolenia, zarówno praktyczny, jak i teoretyczny. O czym warto pamiętać? 


 1. Egzaminy wewnętrzne przeprowadzane są w OSK pod okiem instruktora i zgodne są z ogólnokrajowymi przepisami. 

 2. Obowiązkowe egzaminy wewnętrzne w OSK składają się z dwóch części: teoretycznej i praktycznej. 

 3. Aby móc podejść do państwowych egzaminów teoretycznego i praktycznego w WORD, OSK musi dać kursantowi zielone światło – obligatoryjnie musi on zaliczyć wewnętrzny egzamin teoretyczny i praktyczny! 


Dodać należy, że egzaminy wewnętrzne w szkole jazdy nie mają na celu „oblania” kursanta. Instruktorzy w ten sposób sprawdzają wiedzę, zyskując cennych informacji. Przede wszystkim szkoleniowcy nauki jazdy mogą skoncentrować się na wyeliminowaniu błędów, które popełniał kursant, a także mogą zyskać pewność, że ten jest gotowy do podjęcia wyzwania w WORD. Egzaminy wewnętrzne są zwykle bezpłatne – stanowią część kursu nauki jazdy kategorii B. Zawsze należy dowiedzieć się więcej od pracowników danego OSK lub z regulaminów dotyczących oferowanych kursów. 


Część teoretyczna egzaminu wewnętrznego kategorii B 

Egzamin wewnętrzny teoretyczny przeprowadzany jest na komputerze w biurze szkoły jazdy, a sposób jego przeprowadzania jest taki sam, jak w przypadku egzaminu państwowego. Kursant odpowiada zatem na 32 pytania egzaminacyjne, zaznaczając właściwe odpowiedzi. Wynik egzaminu pojawia się na monitorze komputera od razu po jego zakończeniu – aby uzyskać wynik pozytywny i móc rozpocząć praktyczną część kursu prawa jazdy kategorii B trzeba uzyskać przynajmniej 68 punktów na 74 możliwych. 


Jeśli chodzi o materiał obowiązujący w części teoretycznej egzaminu wewnętrznego kategorii B, obejmuje on cały zakres tzw. teorii! Kursant musi wykazać się wiedzą dotyczącą przepisów ruchu drogowego, systemów bezpieczeństwa auta oraz ważnych zagadnień technicznych związanych z jego użytkowaniem. Z pewnością wśród pytań egzaminacyjnych znajdą się również te sprawdzające znajomość zasad pierwszej pomocy przedmedycznej.


Część praktyczna egzaminu wewnętrznego kategorii B 

Egzamin praktyczny wewnętrzny trwa zazwyczaj mniej niż godzinę. Minimalny czas trwania jazdy  w ruchu drogowym dla kategorii B wynosi 40 minut. W przypadku egzaminu przeprowadzanego w zakresie prawa jazdy kategorii B1 lub B, egzaminator może zakończyć egzamin po upływie 25 minut, pod warunkiem że zostały pozytywnie wykonane wszystkie zadania egzaminacyjne.


Sam egzamin przeprowadzany jest w bardzo podobny sposób jak w przypadku egzaminu państwowego. Dzięki temu kursant w praktyce może zobaczyć, jak będą wyglądały zadania przygotowane przez egzaminatora WORD. Celem części praktycznej egzaminu wewnętrznego kategorii B jest sprawdzenie umiejętności wykonywania podstawowych manewrów na placu manewrowym i jazdy w ruchu drogowym na drogach publicznych. Instruktor omawia również po jego zakończeniu elementy wymagające poprawy. Egzamin wewnętrzny to cenna lekcja dla kursanta. Ocenie podlegają m.in.: 


 • Ruszanie z miejsca oraz jazda pasem ruchu do przodu i tyłu.

 • Ruszanie z miejsca do przodu na wzniesieniu i jazda po łuku. 

 • Włączanie się do ruchu.

 • Jazda przez skrzyżowania z sygnalizacją świetną i bez sygnalizacji, skrzyżowania równorzędne oznakowane znakami ustalającymi pierwszeństwo przejazdu, przez rondo. 

 • Zawracanie. 

 • Hamowanie do zatrzymania we wskazanym miejscu.

 • Omijanie, wyprzedzanie, wymijanie. 

 • Parkowanie.


Podsumowanie 

Egzaminy wewnętrzne teoretyczny i praktyczny to ważna część kursu prawa jazdy kategorii B. Odbywają się one w Ośrodku Szkolenia Kierowców, a bez ich zaliczenia nie można podejść do państwowych egzaminów w WORD. Takie egzaminy stanowią również ważną lekcję dla kursanta – dzięki nim może poczuć się jak podczas oficjalnego egzaminowania! 


41 wyświetleń

Ostatnie posty

Zobacz wszystkie

Comments


bottom of page