top of page

Jak wyrobić PKK? Co zrobić, jeśli nie masz Profilu Kandydata na Kierowcę!

Każdy kurs prawa jazdy rozpoczyna się od założenia Profilu Kandydata na Kierowcę z indywidualnie przypisanym kursantowi numerem PKK. Jeśli wybierzesz naukę jazdy w OSK Projekt Prawko, zyskasz gwarancję, iż pomożemy Ci we wszystkich sprawach administracyjnych. Samo założenie PKK nie jest jednak trudne, a w tym wpisie przedstawiamy najważniejsze informacje dotyczące właśnie tego, jak wyrobić Profil Kandydata na Kierowcę. Dowiesz się również, jak prawidłowo wypełnić wniosek o wydanie prawa jazdy! 


PKK

Czym jest numer PKK? 

Profil kandydata na kierowcę (w skrócie PKK czy też numer PKK) to specjalnie przygotowany i archiwizowany przez organy administracyjne zestaw danych, które identyfikują osobę, która chce uzyskać prawo jazdy np. kategorii B. Na podstawie PKK zarówno urzędy, jak i szkoły jazdy oraz WORD-y rozpoznają kandydata na kierowcę. PKK jest zatem ważnym elementem procesu uzyskiwania upragnionego dokumentu. Jest to również spore ułatwienie dla kursantów podchodzących do egzaminów państwowych w WORD czy też dla wszystkich tych, którzy mogą już wyrobić prawo jazdy w urzędzie. 


Dokumenty potrzebne do wyrobienia numeru PKK

Aby wyrobić numer PKK wymagane będzie:

  • Wypełniony wniosek o wydanie prawa jazdy – otrzymasz go w Urzędzie w Wydziale komunikacji lub w Ośrodku Szkolenia Kierowców. 

  • Orzeczenie Lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do kierowania pojazdem, wystawiane przez dowolnego lekarza medycyny pracy. 

  • Dowód osobisty lub paszport, czyli dokument potwierdzający Twoją tożsamość. 

  • Zdjęcie lub skan fotografii o wymiarach 3,5 x 4,5 cm. Zdjęcie jak do paszportu lub dowodu osobistego. 

  • Pisemną zgodę rodzica w przypadku osoby niepełnoletniej (17 lat i 9 miesięcy). 

  • Kserokopia prawa jazdy,  jeśli posiadasz uprawnienia innej kategorii. 


​Z kompletem właśnie takich dokumentów kandydat na kierowcę musi udać się do Wydziału Komunikacji ​. 


Warto wiedzieć!  Obecnie istnieje możliwość wyrobienie PKK przez Internet. Instrukcja: https://info-car.pl/new/aktualnosci/2314 ​


Prawo jazdy dla obcokrajowców 

Jeśli nie jesteś obywatelem polskim, ale mieszkasz na terenie Polski warto zapoznać się z ważnym przepisem prawnym, a mianowicie z art. 11, ust. 1, pkt 5 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami (Dz. U. nr 30, poz. 151, z późn. zm.), który mówi, że: 


Prawo jazdy jest wydawane osobie, która przebywa na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej przez co najmniej 185 dni w każdym roku kalendarzowym ze względu na swoje więzi osobiste lub zawodowe albo przedstawi zaświadczenie, że studiuje od co najmniej sześciu miesięcy.


Informacje o egzaminie i szkoleniu teoretycznym

Warto wiedzieć, że od sierpnia 2014 roku zniesiono ograniczenie ważności egzaminu teoretycznego.

Zdany egzamin z teoretyczny na Prawo Jazdy ważny jest bezterminowo. Oznacza to, że odstęp czasowy między egzaminem teoretycznym a egzaminem praktycznym zależny jest od determinacji osoby starającej się o uzyskanie uprawnień. ​ 


Przypominamy też, że od stycznia 2015 roku z osób starających się o prawo jazdy zdjęto obowiązek uczestnictwa w szkoleniu teoretycznym, prowadzonym przez ośrodek szkolenia kierowców. Kandydaci na kierowców mogę samodzielnie przygotować się z zakresu przepisów ruchu drogowego i pierwszej pomocy, korzystając z różnych pomocy edukacyjnych. Chcesz poznać szczegóły? Zadzwoń do nas i zaplanuj swój kurs prawa jazdy kategorii B z opcją nauki teoretycznej online! 


Jak wypełnić wniosek o wydanie prawa jazdy?


NAGŁÓWEK

Osoby zameldowane w Warszawie wpisują dane Urzędu natomiast osoby zameldowane w powiecie wpisują dane Starostwa Powiatowego.


Część A. DANE

  W tej części wpisujemy własne dane personalne.


Część B. WYDANY DOKUMENT 

Osoby ubiegające się o wydanie prawa jazdy po raz pierwszy pomijają część B. Wypełniają ją tylko osoby ubiegające się o wydanie prawa jazdy innej kategorii.


Część C. PRAWO JAZDY – POZWOLENIE NA KIEROWANIE TRAMWAJE

  • PUNKT 1.

W tej części literą „X”  zaznaczamy kwadrat wydanie prawa jazdy/ pozwolenia oraz wybieramy odpowiednią kategorię prawa jazdy.

  • PUNKT 2.

Literą „X” zaznaczamy właściwe kwadraty a i b oraz jeśli wniosek składa osoba niepełnoletnia to dodatkowo kwadrat f.

Jeśli z góry opłaciliśmy opłatę za wydanie prawa jazdy/ pozwolenia to zaznaczamy kwadrat d.

Dołączenie kopii posiadanego prawa jazdy wymaga zaznaczenia kwadratu e. 


Część D i E – nie dotyczy osób ubiegających się o wydanie pierwszego prawa jazdy.


Część F. SPOSÓB PRZEKAZANIA DOKUMENTU

Zaznaczamy literą „X” wygodny dla siebie sposób odbioru dokumentu.


Część G. OŚWIADCZENIE

W tej części zaznaczamy te punkty, które są zgodne z prawdą.

Poniżej, w prostokątnej ramce składamy własnoręczny podpis- nie wykraczamy poza ramkę. W miejscu na fotografię umieszczamy zdjęcie 3,5/4,5 wykonane na wprost.


OŚWIADCZENIE O MIEJSCU ZAMIESZKANIA 

Nie dotyczy osób posiadających polskie obywatelstwo. Wypełniają obcokrajowcy. 


17 wyświetleń

Ostatnie posty

Zobacz wszystkie

Comments


bottom of page