top of page

Skrzyżowanie równorzędne - jak rozpoznać? Zasady pierwszeństwa


Przygotowujesz się do egzaminu na prawo jazdy? Musisz więc opanować szereg zasad dotyczących poruszania się na drogach. Choć poszczególne zagadnienia mogą okazać się trudne do zapamiętania, zrozumiesz je lepiej, gdy samodzielnie usiądziesz za kierownicą – z instruktorem obok. Jednym z najważniejszych aspektów części teoretycznej jest skrzyżowanie równorzędne. Sprawia ono wiele problemów przyszłym kierowcom ze względu na konieczność przeanalizowania konkretnych sytuacji. To właśnie tutaj niezbędna jest znajomość zasady prawej ręki. Jak prawidłowo ją stosować, aby móc bezpiecznie przejeżdżać przez tego typu skrzyżowania? Sprawdź!


Co to jest skrzyżowanie równorzędne?

Skrzyżowanie równorzędne to takie, na którym nie wyznaczono kierunku mającego pierwszeństwo przejazdu. Tym samym, nie znajdziesz na nim ani świateł, ani znaków drogowych. Obie drogi są tak samo ważne. Tutaj znajduje zastosowanie reguła prawej ręki. Tego typu skrzyżowania występują dość rzadko. Można je spotkać przede wszystkim na drogach osiedlowych czy przy zabudowie domków jednorodzinnych. Stanowią spory problem dla tych kierowców, którzy są przyzwyczajeni do znaków wyznaczających pierwszeństwo oraz świateł. Często dochodzi do wymuszenia, zajeżdżania drogi lub tamowania ruchu. Nie możesz więc uczyć się na pamięć konkretnych kombinacji bez dokładnego ich zrozumienia. Każdą sytuację należy przełożyć na rzeczywistość.


Jak rozpoznać skrzyżowanie równorzędne?

Wyróżnia się dwa sposoby na rozpoznanie skrzyżowania równorzędnego. Pierwszym jest obecność znaku drogowego A-5. Tablica ma kształt trójkąta z czerwoną obwódką oraz symbolem X na pomarańczowym tle. Informuje kierowców, że na skrzyżowaniu obowiązują inne zasady pierwszeństwa. Znak ten zwykle umieszcza się na obszarze zabudowanym lub na terenie, gdzie krzyżują się dwie drogi gruntowe, a ich nawierzchnia pozwala na poruszanie się pojazdem z prędkością nie większą niż 30-40 km/h. Zbliżając się do takiego miejsca, kierujący powinni zachować szczególną ostrożność. Wyprzedzanie jest zabronione. Drugą metodą na rozpoznanie skrzyżowania równorzędnego jest brak znaków wyznaczających pierwszeństwo przejazdu. Można je spotkać w charakterystycznych lokalizacjach. Zwykle są to mniejsze ulice o lokalnym zasięgu. Pełnią niezwykle ważną funkcję. Uspokajają ruch, ponieważ dojeżdżając do skrzyżowania, kierujący pojazdem musi zmniejszyć prędkość i upewnić się, czy z jego prawej strony nie znajduje się pojazd.


Zasady pierwszeństwa

Znajomość zasad poruszania się na skrzyżowaniu równorzędnym jest niezbędna zarówno podczas egzaminu teoretycznego, jak i praktycznego na prawo jazdy. Dokładne wyjaśnienie obowiązujących przepisów znajdziesz w art. 25, ust. 1 i 2 Prawa o ruchu drogowym. Zasada pierwszeństwa w takim miejscu mówi, że najpierw przejeżdża pojazd uprzywilejowany (ambulans, straż pożarna, policja, straż graniczna), potem pojazdy szynowe, a następnie kolejni uczestnicy ruchu. To właśnie tych ostatnich obowiązuje reguła prawej ręki. Oznacza, że kierowca ma obowiązek ustąpić pierwszeństwa pojazdowi nadjeżdżającemu z jego prawej strony. Chcąc skręcić w lewo, musi także przepuścić samochód skręcający w prawo lub jadący z naprzeciwka na wprost. Niekiedy może dojść do sytuacji, gdy nikt nie ma pierwszeństwa, ponieważ na skrzyżowaniu pojawiły się cztery samochody. Takiego scenariusza szczególnie obawiają się młodzi kierowcy lub kursanci, którzy lada dzień przystępują do egzaminu na prawo jazdy. W praktyce podobne sytuacje zwykle kończą się ustąpieniem pierwszeństwa przez kierowcę, który wykazał się uprzejmością. Wcześniej musi on jednak dać wyraźny sygnał innemu uczestnikowi ruchu o swoich zamiarach, wskazując ręką lub posługując się światłami. Pamiętaj, że w świetle przepisów nie istnieje porozumienie domniemane, czyli pierwszeństwo ustalone na mocy uzgodnień między kierowcami. Brak jakiejkolwiek reakcji spowodowałby jednak zatamowanie ruchu i zablokowanie obu dróg. Dlatego na skrzyżowaniu równorzędnym należy kierować się zdrowym rozsądkiem oraz umiejętnością przewidywania zdarzeń drogowych.

171 wyświetleń

Ostatnie posty

Zobacz wszystkie

Comments


bottom of page