top of page

7 kroków do Prawa JazdyRozpocznij Twój Projekt Prawko!


Spis treści:

 1. Badanie lekarskie - od tego trzeba zacząć!

 2. Wyrobienie numeru PKK - oczywista konieczność, również przez Internet

 3. Zapis na kurs w Projekt Prawko - zrób to z nami

 4. Darmowe egzaminy wewnętrzne - sama przyjemność

 5. Zapis na egzamin państwowy - wybierz lokalizację

 6. Państwowy egzamin na Prawo Jazdy - czysta formalność

 7. Odbiór Prawa Jazdy - jesteś kierowcą

1. Badanie lekarskie

Jest obowiązkowe i przeprowadzane w celu orzeczenia istnienia lub braku przeciwwskazań do kierowania pojazdem. W czasie badania uprawniony lekarz dokonuje oceny stanu zdrowia, może także zlecić dodatkowe badania.


Dodatkowe badania psychotechniczne - dla kogo?

Jednym z nich może być badanie psychologiczne. Jest ono przeprowadzane również w celu orzeczenia istnienia lub braku przeciwwskazań psychologicznych do kierowania pojazdem.

Osoby, które chcą odzyskać prawo jazdy zabrane za alkohol, muszą również przejść badania i obowiązkowo pozytywnie przejść badania psychotechniczne.


2. Wyrobienie numeru PKK


Numer PKK możesz wyrobić:

 1. za pośrednictwem strony internetowej: https://info-car.pl/new/aktualnosci/2314

 2. wizyta w wydziale komunikacji, w urzędzie dzielnicy (w przypadku Warszawy), w starostwie powiatowym lub urzędzie miasta.

PKK – co to takiego?

Profil Kandydata na Kierowcę (numer PKK) to dokument, z którym rozpoczniesz kurs, zapiszesz się na egzamin i odbierzesz prawo jazdy. PKK to 20 cyfrowy indywidualny numer przydzielany na jedną konkretną kategorię prawa jazdy. Znajdują się w nim wszelkie niezbędne dane na temat osoby która ubiega się o prawo jazdy. Jest on obowiązkowo wymagalny i bez niego nie ma możliwości zdobycia uprawnień. Ale nie tylko.

Do czego jest niezbędny PKK ?

 • Ubiegania się o wydanie prawa jazdy po raz pierwszy;

 • Wymiany prawa jazdy zagranicznego z koniecznym egzaminem teoretycznym;

 • Ubiegania się rozszerzenie uprawnień o dodatkowe kategorie prawa jazdy;

 • Zwrotu zatrzymanego prawa jazdy;

 • Przywrócenia uprawnień cofniętych na okres powyżej roku;

 • Przywrócenia uprawnień cofniętych ze względu na utratę kwalifikacji;

 • Sprawdzenia kwalifikacji.

Jakie dokumenty musisz złożyć w wydziale komunikacji?

 • Wypełniony wniosek o wydanie prawa jazdy – można wypełnić na miejscu;

 • Orzeczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do rozpoczęcia kursu;

 • Zdjęcie/skan (3,5x4,5 cm na wprost, bez nakrycia głowy, bez okularów z ciemnymi szkłami, głowa obejmuje 70-80% fotografii);

 • Dokument potwierdzający tożsamość:

  • Dowód osobisty lub paszport *od osób nie posiadających dowodu osobistego, podlegających pod Starostwa wymagane jest zaświadczenie o zameldowaniu, które wyciąga się z Urzędu Gminy;

  • Legitymacja szkolna lub studencka;

  • W przypadku obcokrajowców wiza lub karta stałego pobytu, pobyt na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej co najmniej przez 185 dni w każdym roku kalendarzowym ze względu na swoje więzi osobiste lub zawodowe lub zaświadczenie o studiach co najmniej od 6 miesięcy;

 • Prawo jazdy jeżeli osoba je posiada – w celu rozszerzenia uprawnień (wymagana kopia i wgląd do oryginału);

 • Zgodę rodzica, opiekuna prawnego, jeżeli osoba nie jest pełnoletnia (17 lat i 9 miesięcy).

Chcesz wygenerować PKK on-line ?

Przy rejestracji wniosku o wydanie prawa jazdy on-line potrzebne będą wyżej wymienione skany dokumentów i skan fotografii zamiast zdjęcia. Należy wybrać wnioskowaną kategorię uprawnień. Wprowadzić wszystkie wymagane dane. Dodać załączniki i wypełnić oświadczenia. Na koniec potwierdzić swoje dane osobowe podpisem elektronicznym lub profilem zaufanym ePUAP. Założenie profilu jest bezpłatne.

Uwaga! Tylko kompletny wniosek o PKK pozwoli na założenie i uzyskanie numeru PKK.

Uzyskany numer PKK (20 cyfr) udostępniamy Szkole Nauki Jazdy najpóźniej w dniu rozpoczęcia szkolenia w celu rozpoczęcia procedury rejestracji kursu.3. Zapis na kurs w Projekt Prawko – to proste.


Wystarczy telefon do biura (506 200 323), zapis przez formularz zgłoszeniowy na stronie www.projektprawko.pl lub mail na adres kontakt@projektprawko.pl

Nauka teorii do wyboru, on-line lub stacjonarna w Ośrodku oraz ustalenie harmonogramu jazd. W Projekt Prawko udostępnimy Ci materiały szkoleniowe do nauki teorii oraz aktualne pytania testowe w dniu zapisu na kurs, nawet zanim dostarczysz numer PKK. Zyskasz dzięki temu więcej czasu na przygotowanie się do egzaminu.

Zapis na kurs możliwy również po zdaniu państwowego egzaminu teoretycznego w WORD.


4. Egzaminy wewnętrzne

Po ukończeniu kursu przystępujemy do egzaminów wewnętrznych. Są one odzwierciedleniem przebiegu egzaminów państwowych. W Projekt Prawko egzaminy odbywają się bezpłatnie. Zdajesz tyle razy ile potrzebujesz.

5. Zapis na egzaminy państwowe w wybranym przez siebie WORD.

Zapisu na państwowy egzamin na prawo jazdy można dokonać:

 • bezpośrednio w Biurze Obsługi Klienta w wybranym przez siebie Ośrodku Egzaminacyjnym WORD

 • za pośrednictwem strony www.info-car.pl (zakładka egzamin państwowy na prawo jazdy).

Jakie są opłaty za egzamin państwowy?


Do opłaty za egzamin teoretyczny (30zł) i praktyczny (170zł) przez info-car.pl oraz za płatność kartą w Biurze Obsługi Klienta doliczana jest opłata manipulacyjna (2zł).


Do zapisu na egzamin potrzebny będzie:

 • nadany numer PKK

 • dokument potwierdzający tożsamość

 • potwierdzenie przelewu (jeżeli płatność była uregulowana przelewem).

Więcej informacji na temat zapisów i kosztów z nim związanych dowiesz się z „Jak zapisać się na egzamin państwowy na prawo jazdy?”. Warto również zapoznać się z „Egzamin za pierwszym podejściem”.


6. Egzamin państwowy - teoretyczny i praktyczny

Zaliczenie części teoretycznej egzaminu na Prawo Jazdy uprawnia do przystąpienia do części praktycznej egzaminu.

O egzaminach państwowych przeczytasz więcej w:

Parę cennych wskazówek jak przygotować się do egzaminu można przeczytać:


7. Odbiór Prawa Jazdy - wizyta w wydziale komunikacji lub za pośrednictwem poczty


Odbieramy Prawo Jazdy:


 1. w urzędzie w wydziale komunikacji potrzebne będą:

 • dokument tożsamości

 • dotychczasowe Prawo Jazdy (jeśli posiadasz).

2. pocztą, jeśli we wniosku zaznaczono odbiór pocztą i podano adres do dostarczenia (należy wcześniej odesłać dotychczasowe prawo jazdy, jeśli je posiadasz).Informacja o pozytywnym wyniku egzaminu praktycznego z WORD-u dociera do Twojego urzędu. Możesz to sprawdzić na stronie www.info-car.pl podając swoje dane: numer PESEL i imię i nazwisko. Na stronie www.info-car.pl sprawdzisz również czy dokument został przygotowany.


Jakie są opłaty za wydanie Prawa Jazdy?


Opłata za wydanie Prawa Jazdy wynosi 100 zł + opłata ewidencyjna 0,50 zł.

Można zrobić przelew na numer konta urzędu, w którym został złożony wniosek o Prawo Jazdy. Potwierdzenie przelewu należy wysłać e-mailem do urzędu. Najlepiej jednak zadzwonić do urzędu i dowiedzieć się jak zapłacić, być może będzie można zapłacić w kasie urzędu.

Warto skontaktować się z urzędem w sytuacji gdy Prawo Jazdy zostało rozszerzone o kolejne uprawnienia lub egzamin jednocześnie obejmował więcej niż jedną kategorię czy uprawnienie.

Prawo jazdy będzie gotowe po 9 dniach roboczych od dnia, w którym urząd dostał potwierdzenie opłaty za prawo jazdy ( jeżeli sprawa wymaga wyjaśnienia lub dodatkowych wyjaśnień, może to potrwać do 1 miesiąca lub nawet do 2 miesięcy).


WAŻNE! Jeśli zdasz egzamin a nie masz jeszcze Prawa Jazdy, nie możesz prowadzić pojazdów!


416 wyświetleń

Ostatnie posty

Zobacz wszystkie

Comments


bottom of page