top of page

Jak zapisać się na egzamin państwowy na prawo jazdy?Z treści artykułu dowiesz się:

 • w jaki sposób można zapisać się na państwowy egzamin na Prawo Jazdy

 • jak zmienić termin egzaminu

 • ile wynoszą koszty egzaminów

 • jakiej wysokości są opłaty za wydanie Prawa Jazdy

 • o sposobach odbioru Praw Jazdy


Jak zapisać się na egzamin państwowy na prawo jazdy?


Zapisać się na egzamin państwowy na prawo jazdy można na dwa sposoby:

 • bezpośrednio w Biurze Obsługi Klienta w ośrodku egzaminacyjnym WORD, np. Warszawa ul. Odlewnicza 8,

 • za pośrednictwem strony www.info-car.pl zakładka egzamin państwowy na prawo jazdy

Jak wnieść opłaty za egzaminy państwowe na Prawo Jazdy?

 • Przelewem na rachunek bankowy Miejsca Egzaminowania(Uwaga! Numery rachunków różnią się i zależą od miejsca egzaminowania. W tytule przelewu należy podać: imię i nazwisko osoby egzaminowanej, nr PESEL, kategorię egzaminu i jego rodzaj- teoria, praktyka czy teoria+ praktyka)

 • W biurze Obsługi Klienta za pomocą karty płatniczej( Uwaga! Doliczana jest opłata manipulacyjna 2 zł)

 • Podczas zapisu w systemie info-car.pl (Uwaga! Doliczana jest opłata manipulacyjna 2 zł)

Dokonując zapisu na egzamin na prawo jazdy w Biurze Obsługi Klienta w Miejscu Egzaminowania należy posiadać :

 • potwierdzenie wniesienia opłaty za egzamin( potwierdzenie przelewu) lub dokonać płatności kartą płatniczą na miejscu,

 • otrzymany w Wydziale Komunikacji numer PKK;

Zmiana terminu egzaminu państwowego na Prawo Jazdy


W przypadku gdy osoba egzaminowana , nie później niż na 2 dni przed planowanym egzaminem państwowym, poinformuje WORD, w formie pisemnej , że nie stawi się na egzamin na prawo jazdy w wyznaczonym terminie, odpowiednio pobrana opłata podlega:

 • zaliczeniu na poczet egzaminu państwowego przeprowadzonego w innym terminie,

 • zwrotowi na wniosek osoby egzaminowanej;


Ile wynoszą opłaty za egzaminy państwowe na Prawo Jazdy?


Opłaty egzaminacyjne za egzamin państwowy na prawo jazdy kategorii B wynoszą:

 • 30 zł – egzamin teoretyczny

 • 140 zł – egzamin praktyczny

Pozytywny wynik egzaminów państwowych uruchamia procedurę wyrobienia Prawa Jazdy.

WORD wysyła informację o pozytywnym wyniku egzaminu praktycznego do Twojego urzędu. Możesz to sprawdzić na stronie www.info-car.pl podając swoje dane: numer PESEL i imię i nazwisko. Na stronie www.info-car.pl sprawdzisz również czy dokument został przygotowany.


Jakiej wysokości jest opłata za wydanie Prawa Jazdy?


Opłata za wydanie prawa jazdy wynosi 100 zł + opłata ewidencyjna 0,50 zł.

Można zrobić przelew na numer konta urzędu, w którym został złożony wniosek o prawo jazdy. Potwierdzenie przelewu należy wysłać e-mailem do urzędu. Najlepiej jednak zadzwonić do urzędu i dowiedzieć się jak zapłacić, być może będzie można zapłacić w kasie urzędu.


Jak można odebrać Prawo Jazdy?


Prawo jazdy będzie gotowe po 9 dniach roboczych od dnia, w którym urząd dostał potwierdzenie opłaty za prawo jazdy ( jeżeli sprawa wymaga wyjaśnienia lub dodatkowych wyjaśnień, może to potrwać do 1 miesiąca lub nawet do 2 miesięcy).


Prawo jazdy można odebrać:

 • w urzędzie - potrzebny będzie dokument tożsamości oraz, jeśli masz, dotychczasowe prawo jazdy,

 • pocztą, jeśli we wniosku zaznaczono odbiór pocztą i podano adres do dostarczenia;

WAŻNE! Jeśli zdasz egzamin a nie masz jeszcze prawa jazdy, nie możesz prowadzić pojazdów!

2673 wyświetlenia

Ostatnie posty

Zobacz wszystkie

Comentários


Os comentários foram desativados.
bottom of page