top of page

Jak wygląda egzamin państwowy w WORD?
Egzamin na prawo jazdy składa się z części teoretycznej i części praktycznej.


Część teoretyczna egzaminu na prawo jazdy odbywa się na stanowisku komputerowym i składa się z:

  • 20 pytań z wiedzy podstawowej

  • 12 pytań z wiedzy specjalistycznej ( dotyczącej zdawanej kategorii prawa jazdy)

Pytania egzaminacyjne na prawo jazdy różnią się stopniem trudności i wartością punktową (od 1 do 3 punktów). Całkowity czas trwania egzaminu to 25 minut. Nie ma możliwości powrotu do poprzednich pytań. Maksymalnie, za wszystkie poprawnie udzielone odpowiedzi można uzyskać 74 punkty.


Zdobycie 68 punktów daje pozytywnie zaliczony egzamin na prawo jazdy.


W zestawie pytań podstawowych egzaminu na prawo jazdy jest:

  • 10 pytań za 3 punkty

  • 6 pytań za 2 punkty

  • 4 pytania za 1 punkt

Wśród pytań specjalistycznych egzaminu na prawo jazdy znajduje się:

  • 6 pytań za 3 punkty

  • 4 pytania za 2 punkty

  • 2 pytania za 1 punkt

Zaliczenie części teoretycznej egzaminu na prawo jazdy uprawnia do przystąpienia do części praktycznej egzaminu.


Egzamin praktyczny na Prawo Jazdy trwa około godzinę. Zaczyna się od zadań na placu manewrowym WORD-u. Na początku należy prawidłowo odpowiedzieć na dwa wylosowane pytania z zakresu budowy i działania pojazdu. Po przygotowaniu się do jazdy ( ustawienie fotela, lusterek, regulacja i zapięcie pasów bezpieczeństwa, włączenie świateł mijania) osoba egzaminowana przystępuje do wykonywania zadań ( jazda po łuku między pachołkami w przód i tył, ruszenie na wzniesieniu). W trakcie trwania egzaminu praktycznego na Prawo Jazdy każdy manewr na placu manewrowym możemy powtórzyć dwukrotnie. Aby egzamin nie został przerwany powtarzany manewr musi być wykonany prawidłowo. Wszystkie czynności, z zewnątrz pojazdu, uważnie obserwuje egzaminator.


Po zaliczeniu zadań na placu manewrowym kandydat na kierowcę przystępuje do wykonywania zadań egzaminacyjnych na Prawo Jazdy w ruchu drogowym (przeważnie jest to okolica WORD). Egzamin na Prawo Jazdy kończy się z chwilą zaparkowania pojazdu na polecenie egzaminatora na terenie WORD lub placu manewrowym i otrzymania dokumentu potwierdzającego wynik egzaminu na Prawo Jazdy tj. wykazu poprawnie i błędnie wykonanych czynności podczas egzaminu na Prawo Jazdy.


Życzymy powodzenia!


1355 wyświetleń

Ostatnie posty

Zobacz wszystkie

Commentaires


bottom of page