top of page

Za co możesz stracić Prawo JazdyCzy wiesz za co możesz stracić Prawo Jazdy ?


Okresowa utrata Prawa Jazdy za:

 • Przekroczenie 24 punktów karnych przez kierowców posiadających prawo jazdy dłużej niż rok

 • Przekroczenie 20 punktów karnych przez kierowców posiadających prawo jazdy krócej niż rok

 • Za przewożenie osób pojazdem silnikowym w liczbie przekraczającej liczbę miejsc określoną w dowodzie rejestracyjnym o więcej niż 2 osoby – w przypadku przewożenia ich samochodem osobowym

 • Przekroczenie prędkości o więcej niż 50 km/h

 • Prowadzenie pojazdu pod wpływem alkoholu lub środków odurzających

 • Wjechanie na skrzyżowanie na czerwonym świetle

 • Brawurowa jazda

 • Ucieczka przed Policją


Dożywotnia utrata prawa jazdy za:

 • Spowodowanie wypadku i nieudzielenie pomocy poszkodowanym lub ucieczka z miejsca zdarzenia

 • Spowodowanie wypadku ze skutkiem śmiertelnym lub rannymi pod wpływem narkotyków lub alkoholu

 • Prowadzenie pojazdu mechanicznego mimo decyzji o cofnięciu uprawnień do kierowania lub orzeczenia o zakazie prowadzenia pojazdu mechanicznego

 • Ponowna jazda pod wpływem środków odurzających lub w stanie nietrzeźwości

 • Popełnienie przestępstwa w wyniku którego osoba poszkodowana poniosła śmierć lub doznała ciężkiego uszczerbku na zdrowiu

 • Spowodowanie katastrofy w ruchu lądowym


Jak będzie wyglądała utrata Prawa Jazdy po zmianach przepisów?


Młodym kierowcom prawo jazdy zostanie odebrane w momencie popełnienia w okresie próbnym trzech wykroczeń przeciwko bezpieczeństwu w komunikacji lub jednego przestępstwa przeciwko bezpieczeństwu w komunikacji.


Doświadczeni kierowcy po przekroczeniu limitu 24 punktów karnych będą kierowani na płatny kurs reedukacyjny, który wyzeruje im konto. Jednakże, ponowne przekroczenie przez kierowcę w okresie 5-ciu lat od daty wydania skierowania na kurs reedukacyjny dopuszczalnej liczby 24 punktów, będzie skutkowało wydaniem przez Starostę decyzji o cofnięciu uprawnień do kierowania pojazdami.


W jaki jeszcze sposób można utracić Prawo Jazdy?


Starosta wydaje decyzję o cofnięciu uprawnień do kierowania pojazdami kierowcy, który przekroczył liczbę 24 dopuszczalnych punktów karnych i u którego stwierdzono, na podstawie orzeczenia lekarskiego, istnienie przeciwwskazań zdrowotnych do kierowania pojazdem i negatywny wynik badania psychologicznego. Niewykonanie kontroli sprawdzenia kwalifikacji, badania lekarskiego lub badania psychologicznego w wyznaczonym przez starostę terminie również skutkuje odebraniem Prawa Jazdy.


Prawo Jazdy może zostać odebrane kierowcy także na podstawie decyzji sądu.


176 wyświetleń

Ostatnie posty

Zobacz wszystkie

Comments


bottom of page