top of page

Kontrola drogowa dla jeżdżących na hulajnogach, motorowerach i urządzeniach transportu osobistego


Kontrola drogowa dla jeżdżących na hulajnogach

Od 9 lutego 2022 roku obowiązuje nowelizacja prawa dotycząca kontroli drogowych. Procedura kontroli drogowej nie uległa zmianie, natomiast rozszerzył się katalog osób, które podlegają kontroli drogowej. Nowelizacja Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie kontroli ruchu drogowego, kontrolą drogową objęła również osoby jeżdżące na hulajnogach elektrycznych, motorowerach i urządzeniach transportu osobistego. Tych uczestników ruchu obowiązują takie same zasady kontroli jak kierowców motocykli i samochodów.


Jak przebiega kontrola drogowa?

Policjant rozpoczynający kontrolę drogową, po zatrzymaniu kierującego, powinien podejść do auta. Konieczne jest spełnienie przez funkcjonariusza wymogów formalnych, aby w sensie prawnym wykonywane czynności były kontrolą drogową.

Po zatrzymaniu do kontroli, umundurowany funkcjonariusz przeprowadzający kontrolę drogową, podaje kierowcy imię i nazwisko, swój stopień służbowy oraz musi wskazać przyczynę zatrzymania. Podstawę prawną wykonywanej czynności policjant wskazuje tylko na żądanie kierowcy.

Jedynie podczas kontroli sprawdzających stan trzeźwości, zorganizowanych i prowadzonych przez umundurowanych policjantów, podawana jest tylko przyczyna zatrzymania.

Umundurowany policjant prowadzący kontrolę drogową ma obowiązek pokazać legitymację służbową jedynie na żądanie kierowcy. Natomiast, jeśli kontrolę drogową przeprowadza nieumundurowany funkcjonariusz, musi on od razu okazać dokument, bez prośby kierowcy o okazanie legitymacji.

Legitymacja służbowa ma być okazana w taki sposób, aby kierowca swobodnie mógł odczytać i ewentualnie zanotować dane pozwalające na identyfikację policjanta. Są to : imię i nazwisko, posiadany stopień służbowy oraz nazwa organu wydającego ten dokument.


Czy znasz zasady zachowania się podczas kontroli drogowej?


Po zatrzymaniu pojazdu nie należy wysiadać z samochodu, chyba że kontrolujący poprosi o opuszczenie pojazdu.

Ręce podczas kontroli( jeśli nie zostaliśmy poproszeni o opuszczenie samochodu) należy ułożyć na kierownicy.

Wykonujemy polecenia policjanta kontrolującego- wyłączenie silnika, włączenie świateł awaryjnych, okazanie koniecznych dokumentów.

Udostępniamy kontrolującemu miejsca w pojeździe umożliwiające zidentyfikowanie pojazdu. Niezastosowanie się do poleceń policjanta wiąże się z ryzykiem wysokiej grzywny( 500zł) a w szczególnych sytuacjach zastosowania wobec kierującego środków przymusu bezpośredniego.


Kiedy policjant może zająć miejsce kierowcy i prowadzić Twoje auto?


Jeśli policjant na wątpliwości co do stanu technicznego pojazdu, np. prawidłowego działania hamulców, lub jeśli istnieje przesłanka do sprawdzenia masy pojazdu lub nacisku osi pojazdu, może zająć miejsce kierowcy.

Również w sytuacji, gdy kontrolujący podejrzewa, że kierowca nie jest trzeźwy, a zatrzymane auto utrudnia ruch lub zagrożone jest jego bezpieczeństwo funkcjonariusz może zasiąść za kierownicą.


Propozycja mandatu, odmowa przyjęcia, zażalenie


W toku przeprowadzania kontroli drogowej kierowca usłyszy propozycję kary i liczbę punktów karnych, która zasili jego konto. Zostanie także poinformowany o możliwości odmowy przyjęcia propozycji kary i skierowania, w takiej sytuacji, sprawy do sądu. Kierowca uzyska również informację o przysługującym mu prawie do złożenia zażalenia na sposób przeprowadzenia czynności kontrolnych( chybienia formalne). Pismo w tej sprawie kieruje się w ciągu siedmiu dni do miejscowo właściwego prokuratora.


13 wyświetleń

Ostatnie posty

Zobacz wszystkie

Comentarios


bottom of page