top of page

Nowy taryfikator mandatów od 1 stycznia 2024. Co się zmieniło?Jesteśmy w 100 %  Europejczykami, ponieważ stawki mandatów dla polskich kierowców osiągają poziom europejski. Za wiele najczęściej popełnianych wykroczeń są one kilkaset procent wyższe niż w 2021 roku. 


W świetle nowych regulacji prawnych w postępowaniu mandatowym, wysokość mandatu nałożonego przez policjanta wzrosła do 5000 złotych, natomiast grzywna jaką może nałożyć sąd to kwota nawet 30 000 złotych, na przykład za naruszenie zakazu wyprzedzania określonego ustawą bądź znakiem drogowym. Nowe przepisy zakładają również wprowadzenie mechanizmu uzależniającego usunięcie punktów karnych od uregulowania mandatu. 


Dobra informacja

Punkty karne pozostały bez zmian. Załącznik nr 1 do rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie postępowania z kierowcami naruszającymi przepisy ruchu drogowego, odnoszący się do punktów karnych, wszedł  w życie 17 września 2022 roku

Kolejna nowelizacja wprowadziła następujące zmiany:

 • Podwyższono wartość jednorazowej kary za wykroczenie. Policjant  może przyznać teraz jednorazowo 15 punktów karnych.

 • Recydywa czyli mandat podwójnej wysokości, dla tych kierowców którzy popełnią dane wykroczenie po raz kolejny w ciągu dwóch lat.

 • Zakaz używania w czasie jazdy telefonu wymagającego trzymania słuchawki przy uchu jak również zakaz pisania wiadomości podczas jazdy.

 • Punkty karne przypisane na konto kierowcy po 17 września 2023 będą usuwane z konta kierowcy po upłynięciu 12 miesięcy od dnia opłacenia nałożonej kary. Natomiast te punkty które trafiły na konto kierowcy przed nowelizacją będą na koncie przez okres dwóch lat.

 • Nie ma wymogu składania wniosku o wydanie prawa jazdy jeśli zostało one zatrzymane.

 • Powrócono do możliwości skorzystania z kursów redukujących liczbę zgromadzonych punktów karnych. Raz na pół roku z konta kierowcy mogą zostać usunięte  punkty w liczbie 6 , oczywiście te najstarsze. Aby zredukować sześć punktów karnych trzeba wziąć udział w odpłatnych szkoleniach o tematyce z zakresu bezpieczeństwa ruchu drogowego( zmiany obowiązują od 17 września 2023 roku).Poprawiamy bezpieczeństwo

Zagrożenie życia pieszego, naruszenie jego bezpieczeństwa oraz przekraczanie dozwolonych prędkości, to wykroczenia, dla których wyznaczono szczególnie wysokie kary. 

Za wyprzedzanie na przejściu dla pieszych lub omijanie pojazdu ustępującego pierwszeństwa pieszemu, a także za nieustąpienie pierwszeństwa pieszemu znajdującemu się na przejściu lub bezpośrednio przed przejściem zapłacimy w warunkach recydywy 3 000 złotych, a 1500 złotych przy pierwszym tego typu wykroczeniu.

Naruszenie przez kierującego pojazdem mechanicznym zakazów wyprzedzania innych pojazdów jest zagrożone karą 1000 zł mandatu, w przypadku recydywy kwota mandatu wzrasta dwukrotnie. 

Za spowodowanie kolizji czeka nas mandat 1 500 złotych a za spowodowanie jej po spożyciu alkoholu minimum 2500 złotych.


Kolejne wykroczenie- Recydywa!

Utworzono grupę wykroczeń uznanych za najgroźniejsze. Stawka za każde kolejne wykroczenie z tej grupy jest podwajana. Kolejne wykroczenie, w ciągu 2 lat od popełnienia pierwszego(nie muszą być identyczne), będzie wiązało się z dwukrotnością wysokości nałożonej kary. Recydywa = przewidziany mandat plus 100% jego wysokości. 

Naruszenie zakazu korzystania z drogi przejazdu pojazdu uprzywilejowanego skutkuje mandatem w wysokości od 500 do 2500 złotych.

Niezachowanie przez kierującego pojazdem wymaganego odstępu za poprzedzającym pojazdem poza obszarem zabudowanym w tunelu o długości przekraczającej 500 m, to mandat od 300 do 500 złotych. 

Aż 2000 złotych, a nawet 4000 złotych w warunkach recydywy, wyniesie mandat dla kierowcy, który złamie zakaz objeżdżania opuszczonych zapór lub półzapór oraz wjeżdżania na przejazd, jeśli opuszczanie ich zostało rozpoczęte lub podnoszenie nie zostało zakończone. Podobnie z wjazdem na przejazd, jeśli po jego drugiej stronie nie ma miejsca na kontynuowanie jazdy. Naruszenie zakazu wjazdu na przejazd kolejowy przy sygnale czerwonym – 2 000 / 4 000 złotych - w sytuacji recydywy.


Najdroższe parkowanie!

Najdroższe parkowanie to zostawienie samochodu na miejscu wyznaczonym do parkowania przez niepełnosprawnych, na kopercie. Według nowego taryfikatora postój tam i do tego posługiwanie się nieuprawnioną kartą parkingową kosztuje 800 złotych i 7 punktów karnych.

Lubisz jeździć szybko, bezpiecznie - będzie bardzo kosztownie

a w przypadku recydywy podwójnie drogo.


Sprawdź na jaki mandat narażasz się przekraczając dopuszczalną prędkość w 2024 roku

Jazda zgodnie z ograniczeniami prędkości rzeczywiście służy własnemu bezpieczeństwu i innych uczestników ruchu drogowego.

W 2024 roku za przekroczenie prędkości można otrzymać nawet 15 punktów karnych. Warto zwracać uwagę na ograniczenia obowiązujące na danym odcinku drogi.


Przekroczenie dozwolonej szybkości

Wykroczenia a wysokość mandatu:

 • do 10 km/h – 50 zł - 1 punkt karny

 • o 11-15 km/h – 100 zł - 3 punkty karne

 • o 16-20 km/h – 200 zł - 3 punkty karne

 • o 21-25 km/h – 300 zł - 6 punktów karnych

 • o 26-30 km/h – 400 zł - 6 punktów karnych


Wykroczenia rażące a wysokość mandatu / wysokość mandatu w warunkach recydywy

 • o 31-40 km/h – 800 / 1 600 zł - 10 punktów karnych

 • o 41-50 km/h – 1 000 / 2 000 zł  - 13 punktów karnych

 • o 51-60 km/h – 1 500 / 3 000 zł - 15 punktów karnych

 • o 61-70 km/h – 2 000 / 4 000 zł  - 15 punktów karnych

 • o więcej niż 71 km/h – 2 500 / 5 000 zł - 15 punktów karnych


Cofanie na autostradzie lub drodze ekspresowej to wydatek rzędu 300 złotych. 

Niezachowanie odstępu od poprzedzającego pojazdu ( minimalnego, wymaganego, czyli połowa szybkości w metrach- jazda na słupki) – 300 / 500 złotych.

Zwiększanie szybkości przez kierującego pojazdem wyprzedzanym – 350 złotych.

Jazda w złym kierunku będzie kosztowała 2 000 złotych. 

Zajmowanie więcej niż jednego wyznaczonego na jezdni pasa ruchu – 150 złotych. 

Kierowanie pojazdem, w którym pasażerowie nie korzystają z pasów bezpieczeństwa – 100 złotych.

Kierowanie na drodze publicznej, w strefie zamieszkania lub w strefie ruchu pojazdem innym niż mechaniczny przez osobę znajdującą się w stanie nietrzeźwości lub pod wpływem środka działającego podobnie do alkoholu- 2500 złotych. 


Zdarza Ci się rozmawiać przez telefon gdy prowadzisz?

Korzystasz podczas jazdy z telefonu wymagającego trzymania słuchawki lub mikrofonu w ręku – narażasz się na mandat 500 zł i 12 punktów karnych.


Wozisz dziecko bez fotelika bezpieczeństwa?

Przewożenie dziecka mającego mniej niż 150 cm wzrostu bez fotelika bezpieczeństwa – 300 złotych. Wyjątki: 

 • dziecko mające co najmniej 135 cm wzrostu, do którego ze względu na masę i wzrost nie jest możliwe zapewnienie odpowiedniego fotelika

 • trzecie dziecko na trzecim miejscu tylnej kanapy, gdy pozostałe dwa foteliki uniemożliwiają montaż trzeciego, z zastrzeżeniem, że dziecko musi mieć co najmniej 3 lata.

W obu przypadkach konieczne jest zastosowanie pasów bezpieczeństwa.


Naruszenie zakazu wyprzedzania

Naruszenie zakazu wyprzedzania przy dojeżdżaniu do wierzchołka wzniesienia, na skrzyżowaniu, na przejeździe kolejowym, przy przejeżdżaniu przez tory tramwajowe i wszędzie tam, gdzie zakazują go znaki – 1 000 / 2 000 złotych. 


Naruszenie zakazu wjazdu

Naruszenie zakazu wjazdu na skrzyżowanie, jeśli na lub za nim nie ma miejsca do kontynuowania jazdy – 300 złotych.

Naruszenie zakazu wjazdu na przejazd kolejowy, jeśli po jego drugiej stronie nie ma miejsca do kontynuowania jazdy – 2 000 / 4 000 złotych. 


Jazda bez uprawnień

Kierowanie pojazdem bez uprawnień to w świetle praw przestępstwo.

Za jazdę pojazdami mechanicznymi bez posiadania uprawnień otrzymamy mandat od 1500 złotych do 30 000 złotych. Za jazdę bez prawa jazdy policjant może nie ukarać mandatem a skierować sprawę do sądu. Większej kary mogą spodziewać się recydywiści lub osoby, które spowodowały zagrożenie w ruchu drogowym. Osobie która nie posiada uprawnień nie da się naliczyć punktów karnych.


Inne karane zachowania to między innymi:

Jazda wzdłuż po chodniku lub przejściu dla pieszych (tj. jazda w poprzek, np. w celu zawrócenia przez przejście) – 1 500 / 3 000 złotych.

Nieodpowiednie ustawienie pojazdu na jezdni przed skręceniem (np. jazda na wprost z pasa do skrętu czy też skręt z pasa do jazdy prosto) – 150 złotych. 

Zawracanie powodujące zagrożenie bezpieczeństwa ruchu lub utrudniające ruch – 200- 400 złotych. 

Zakrywanie tablic rejestracyjnych lub ograniczanie ich czytelności – 500 złotych. 

Kierowanie na drodze publicznej, w strefie zamieszkania lub w strefie ruchu pojazdem innym niż mechaniczny przez osobę znajdującą się w stanie nietrzeźwości lub pod wpływem środka działającego podobnie do alkoholu zostanie ukarane mandatem w wysokości 2500 złotych.

Minimum 2000 złotych wynosi mandat za niewskazanie wbrew obowiązkowi, na żądanie uprawnionego organu, komu pojazd został powierzony do kierowania lub używania w oznaczonym czasie w postępowaniu w sprawach o spowodowanie zagrożenia bezpieczeństwa w ruchu drogowym a w postępowaniu w sprawach o przestępstwo minimalny mandat to 4000 złotych.


Konfiskata auta nietrzeźwego kierowcy.

Od 14 marca 2024 roku weszły  w życie przepisy o  konfiskacie pojazdu w przypadku prowadzenia pojazdu, gdy zawartość alkoholu we krwi przekracza 1,5‰ lub 0,75 mg/dm3 w wydychanym powietrzu albo prowadzi do takiego stężenia. W razie recydywy auto ma podlegać konfiskacie bez względu na stopień stanu nietrzeźwości.


Surowsze kary za jazdę po alkoholu, nawet pozbawienie wolności.

Za jazdę po spożyciu alkoholu (od 0,2 do 0,5 promila alkoholu we krwi) grozi mandat w wysokości co najmniej 2500 zł, a za stężenie powyżej 0,5 promila grozi kara pozbawienia wolności do lat 3 . W przypadku jazdy w stanie nietrzeźwości (powyżej 0,5 promila we krwi) jeśli dojdzie do recydywy grozi kara pozbawienia wolności  do 5 lat. Od 13 grudnia 2023 w obu przypadkach kierowca otrzymuje również 15 punktów karnych.

Karą pozbawienia wolności od 5 do 16 lat zagrożeni są sprawcy wypadków drogowych, których konsekwencją była utrata życia przez poszkodowanego.

W przypadku recydywistów nie będzie można orzec tylko grzywny lub ograniczenia wolności.


Nieprzepisowe zachowanie pieszych, użytkowników rowerów i hulajnóg również zostało objęte nowym taryfikatorem. 

Naruszenie obowiązku korzystania z drogi lub pasa ruchu dla rowerów dla wybranego kierunku jazdy w przypadku kierującego rowerem lub hulajnogą elektryczną – 100 złotych.

Nieustąpienie pierwszeństwa pieszemu – 100 złotych. 

Wchodzenie na jezdnię bezpośrednio przed jadący pojazd – 150 złotych na przejściach dla pieszych, 200 złotych poza przejściami dla pieszych.

Wchodzenie na torowisko, gdy zapory lub półzapory są opuszczone lub rozpoczęto ich opuszczanie – 2 000 złotych.

Korzystanie przez pieszego z telefonu lub innego urządzenia elektronicznego w sposób, który prowadzi do ograniczenia możliwości obserwacji sytuacji na jezdni, torowisku lub przejściu dla pieszych podczas wchodzenia lub przechodzenia przez jezdnię lub torowisko, w tym również podczas wchodzenia lub przechodzenia przez przejście dla pieszych – 300 złotych.

Przewożenie osoby w stanie nietrzeźwości lub po użyciu alkoholu lub środka odurzającego na rowerze, motorowerze lub motocyklu poza wózkiem bocznym kara 500 złotych.


651 wyświetleń

Ostatnie posty

Zobacz wszystkie

Comments


bottom of page