top of page

Nowy taryfikator mandatów od 1 stycznia 2022. Co się zmieniło?


Możemy poczuć się Europejczykami, ponieważ stawki mandatów dla polskich kierowców osiągają poziom europejski. Za wiele najczęściej popełnianych wykroczeń są one kilkaset procent wyższe niż w 2021 roku.

W świetle nowych regulacji prawnych w postępowaniu mandatowym, wysokość mandatu nałożonego przez policjanta wzrasta do 5000 złotych, natomiast grzywna jaką może nałożyć sąd to kwota nawet 30 000 złotych, na przykład za naruszenie zakazu wyprzedzania określonego ustawą bądź znakiem drogowym. Nowe przepisy zakładają również od 1 stycznia 2022 roku wprowadzenie mechanizmu uzależniającego usunięcie punktów karnych od uregulowania mandatu. Oznacza to, że punkty karne będą usuwane z konta kierowcy dopiero po upłynięciu 2 lat od dnia opłacenia nałożonej kary.


Dobra informacja

Punkty karne pozostały bez zmian. Załącznik nr 1 do rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie postępowania z kierowcami naruszającymi przepisy ruchu drogowego, odnoszący się do punktów karnych, wejdzie w życie dopiero 17 września 2022 roku.


Poprawiamy bezpieczeństwo

Zagrożenie życia pieszego, naruszenie jego bezpieczeństwa oraz przekraczanie dozwolonych prędkości, to wykroczenia, dla których wyznaczono szczególnie wysokie kary.

Za wyprzedzanie na przejściu dla pieszych lub omijanie pojazdu ustępującego pierwszeństwa pieszemu, a także za nieustąpienie pierwszeństwa pieszemu znajdującemu się na przejściu lub bezpośrednio przed przejściem zapłacimy w warunkach recydywy 3 000 złotych, a 1500 złotych przy pierwszym tego typu wykroczeniu.

Naruszenie przez kierującego pojazdem mechanicznym zakazów wyprzedzania innych pojazdów jest zagrożone karą 1000 zł mandatu, w przypadku recydywy kwota mandatu wzrasta dwukrotnie.

Za spowodowanie kolizji czeka nas mandat 1 500 złotych a za spowodowanie jej po spożyciu alkoholu minimum 2500 złotych.


Kolejne wykroczenie- Recydywa!

Utworzono grupę wykroczeń uznanych za najgroźniejsze. Stawka za każde kolejne wykroczenie z tej grupy jest podwajana. Kolejne wykroczenie, w ciągu 2 lat od popełnienia pierwszego(nie muszą być identyczne), będzie wiązało się z dwukrotnością wysokości nałożonej kary. Recydywa = przewidziany mandat plus 100% jego wysokości.

Naruszenie zakazu korzystania z drogi przejazdu pojazdu uprzywilejowanego skutkuje mandatem w wysokości od 500 do 2500 złotych.

Niezachowanie przez kierującego pojazdem wymaganego odstępu za poprzedzającym pojazdem poza obszarem zabudowanym w tunelu o długości przekraczającej 500 m, to mandat od 300 do 500 złotych.

Aż 2000 złotych, a nawet 4000 złotych w warunkach recydywy, wyniesie mandat dla kierowcy, który złamie zakaz objeżdżania opuszczonych zapór lub półzapór oraz wjeżdżania na przejazd, jeśli opuszczanie ich zostało rozpoczęte lub podnoszenie nie zostało zakończone. Podobnie z wjazdem na przejazd, jeśli po jego drugiej stronie nie ma miejsca na kontynuowanie jazdy. Naruszenie zakazu wjazdu na przejazd kolejowy przy sygnale czerwonym – 2 000 / 4 000 złotych - w sytuacji recydywy.


Najdroższe parkowanie!

Najdroższe parkowanie to zostawienie samochodu na miejscu wyznaczonym do parkowania przez niepełnosprawnych, na kopercie. Według nowego taryfikatora postój tam i do tego posługiwanie się nieuprawnioną kartą parkingową kosztuje 800 złotych i 7 punktów karnych.

Lubisz jeździć szybko, bezpiecznie - będzie bardzo kosztownie

a w przypadku recydywy podwójnie drogo.


Sprawdź na jaki mandat narażasz się przekraczając dopuszczalną prędkość

Przekroczenie dozwolonej szybkości

Wykroczenia a wysokość mandatu:

 • do 10 km/h – 50 zł.

 • o 11-15 km/h – 100 zł.

 • o 16-20 km/h – 200 zł.

 • o 21-25 km/h – 300 zł.

 • o 26-30 km/h – 400 zł.

Wykroczenia rażące a wysokość mandatu / wysokość mandatu w warunkach recydywy

 • o 31-40 km/h – 800 / 1 600 zł.

 • o 41-50 km/h – 1 000 / 2 000 zł.

 • o 51-60 km/h – 1 500 / 3 000 zł.

 • o 61-70 km/h – 2 000 / 4 000 zł.

 • o więcej niż 70 km/h – 2 500 / 5 000 zł.


Cofanie na autostradzie lub drodze ekspresowej to wydatek rzędu 300 złotych.

Niezachowanie odstępu od poprzedzającego pojazdu ( minimalnego, wymaganego, czyli połowa szybkości w metrach- jazda na słupki) – 300 / 500 złotych.

Zwiększanie szybkości przez kierującego pojazdem wyprzedzanym – 350 złotych.

Jazda w złym kierunku będzie kosztowała 2 000 złotych.

Zajmowanie więcej niż jednego wyznaczonego na jezdni pasa ruchu – 150 złotych.

Kierowanie pojazdem, w którym pasażerowie nie korzystają z pasów bezpieczeństwa – 100 złotych.

Kierowanie na drodze publicznej, w strefie zamieszkania lub w strefie ruchu pojazdem innym niż mechaniczny przez osobę znajdującą się w stanie nietrzeźwości lub pod wpływem środka działającego podobnie do alkoholu- 2500 złotych.


Zdarza Ci się rozmawiać przez telefon gdy prowadzisz?

Korzystasz podczas jazdy z telefonu wymagającego trzymania słuchawki lub mikrofonu w ręku – narażasz się na mandat 500 zł.


Wozisz dziecko bez fotelika bezpieczeństwa?

Przewożenie dziecka mającego mniej niż 150 cm wzrostu bez fotelika bezpieczeństwa – 300 złotych. Wyjątki:

 • dziecko mające co najmniej 135 cm wzrostu, do którego ze względu na masę i wzrost nie jest możliwe zapewnienie odpowiedniego fotelika

 • trzecie dziecko na trzecim miejscu tylnej kanapy, gdy pozostałe dwa foteliki uniemożliwiają montaż trzeciego, z zastrzeżeniem, że dziecko musi mieć co najmniej 3 lata.

W obu przypadkach konieczne jest zastosowanie pasów bezpieczeństwa.


Naruszenie zakazu wyprzedzania

Naruszenie zakazu wyprzedzania przy dojeżdżaniu do wierzchołka wzniesienia, na skrzyżowaniu, na przejeździe kolejowym, przy przejeżdżaniu przez tory tramwajowe i wszędzie tam, gdzie zakazują go znaki – 1 000 / 2 000 złotych.


Naruszenie zakazu wjazdu

Naruszenie zakazu wjazdu na skrzyżowanie, jeśli na lub za nim nie ma miejsca do kontynuowania jazdy – 300 złotych.

Naruszenie zakazu wjazdu na przejazd kolejowy, jeśli po jego drugiej stronie nie ma miejsca do kontynuowania jazdy – 2 000 / 4 000 złotych.


Jazda bez uprawnień

Za jazdę pojazdami mechanicznymi bez posiadania uprawnień otrzymamy mandat 1500 złotych, a w przypadku recydywy 3000 złotych.


Inne karane zachowania to między innymi:

Jazda wzdłuż po chodniku lub przejściu dla pieszych (tj. jazda w poprzek, np. w celu zawrócenia przez przejście) – 1 500 / 3 000 złotych.

Nieodpowiednie ustawienie pojazdu na jezdni przed skręceniem (np. jazda na wprost z pasa do skrętu czy też skręt z pasa do jazdy prosto) – 150 złotych.

Zawracanie powodujące zagrożenie bezpieczeństwa ruchu lub utrudniające ruch – 200- 400 złotych.

Zakrywanie tablic rejestracyjnych lub ograniczanie ich czytelności – 500 złotych.

Kierowanie na drodze publicznej, w strefie zamieszkania lub w strefie ruchu pojazdem innym niż mechaniczny przez osobę znajdującą się w stanie nietrzeźwości lub pod wpływem środka działającego podobnie do alkoholu zostanie ukarane mandatem w wysokości 2500 złotych.

Minimum 2000 złotych wynosi mandat za niewskazanie wbrew obowiązkowi, na żądanie uprawnionego organu, komu pojazd został powierzony do kierowania lub używania w oznaczonym czasie w postępowaniu w sprawach o spowodowanie zagrożenia bezpieczeństwa w ruchu drogowym a w postępowaniu w sprawach o przestępstwo minimalny mandat to 4000 złotych.


Nieprzepisowe zachowanie pieszych, użytkowników rowerów i hulajnóg również zostało objęte nowym taryfikatorem.

Naruszenie obowiązku korzystania z drogi lub pasa ruchu dla rowerów dla wybranego kierunku jazdy w przypadku kierującego rowerem lub hulajnogą elektryczną – 100 złotych.

Nieustąpienie pierwszeństwa pieszemu – 100 złotych.

Wchodzenie na jezdnię bezpośrednio przed jadący pojazd – 150 złotych na przejściach dla pieszych, 200 złotych poza przejściami dla pieszych.

Wchodzenie na torowisko, gdy zapory lub półzapory są opuszczone lub rozpoczęto ich opuszczanie – 2 000 złotych.

Korzystanie przez pieszego z telefonu lub innego urządzenia elektronicznego w sposób, który prowadzi do ograniczenia możliwości obserwacji sytuacji na jezdni, torowisku lub przejściu dla pieszych podczas wchodzenia lub przechodzenia przez jezdnię lub torowisko, w tym również podczas wchodzenia lub przechodzenia przez przejście dla pieszych – 300 złotych.

Przewożenie osoby w stanie nietrzeźwości lub po użyciu alkoholu lub środka odurzającego na rowerze, motorowerze lub motocyklu poza wózkiem bocznym kara 500 złotych.Lista naruszeń przepisów ruchu drogowego oraz odpowiadających im grzywien została zamieszczona w Dzienniku Ustaw z dnia 30 grudnia 2021 r. Poz. 2484

ROZPORZĄDZENIE PREZESA RADY MINISTRÓW z dnia 30 grudnia 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wysokości grzywien nakładanych w drodze mandatów karnych za wybrane rodzaje wykroczeń

Można przejrzeć tutaj:


480 wyświetleń

Ostatnie posty

Zobacz wszystkie

Comentários


bottom of page