top of page

Pieszy nie tylko na pasachZgodnie z obowiązującymi przepisami pieszy może przechodzić przez jezdnię poza wyznaczonym do tego miejscem.

W odległości powyżej 100 metrów od wyznaczonego przejścia, dozwolone jest przejście przez jezdnię pieszego.

Do tego, dozwolone jest również przejście na skrzyżowaniu, jeżeli skrzyżowanie znajduje się w odległości mniejszej niż 100 metrów od wyznaczonego przejścia dla pieszych. Przejście przez skrzyżowanie jest dozwolone tylko pod warunkiem, że nie spowoduje ono zagrożenia bezpieczeństwa ruchu lub utrudnienia ruchu pojazdów.

Przechodząc przez skrzyżowanie pieszy jest obowiązany ustąpić pierwszeństwa pojazdom i do przeciwległej krawędzi jezdni iść drogą najkrótszą, prostopadle do osi jezdni.

Zasada 100 metrów nie obowiązuje w obszarze zabudowanym, na drodze dwujezdniowej lub po której kursują tramwaje po wyodrębnionym z jezdni torowisku.

Na obszarze zabudowanym pieszy przechodząc przez jezdnie lub torowisko obowiązany jest do korzystania z przejścia dla pieszych.

Za niezastosowanie się do przepisów pieszy może zostać ukarany mandatem 50 złotych.

Przypomnienie

Od 1 czerwca kierowcy powinni obserwować nie tylko przejście dla pieszych, ale również jego okolicę. Pieszy ma pierwszeństwo nie tylko w momencie przechodzenia przez przejście, ale także w momencie wchodzenia na przejście.

Od 1 czerwca obowiązuje także zakaz używania telefonów komórkowych w trakcie przechodzenia przez, i wchodzenia na jezdnię, torowisko i przejście dla pieszych.


53 wyświetlenia

Ostatnie posty

Zobacz wszystkie

Comments


bottom of page