top of page

Rondo turbinowe - łatwe, bo go malują!


Rondo klasyczne - zasady poruszania się.

Przed rondem umieszczone są znaki Ustąp pierwszeństwa (A-7) i Ruch okrężny (C-12).

W praktyce oznacza to, że ci kierujący którzy już znajdują się na rondzie mają pierwszeństwo przed kierowcami, którzy chcą na to rondo wjechać.

Należy pamiętać, aby zająć odpowiedni dla kierunku ruchu pas. Gdy planujemy jazdę na wprost lub mamy zamiar jechać w prawo najrozsądniej jest zająć prawy pas. Pas lewy jest odpowiedni do jazdy, gdy chcemy zjechać w lewo, lub zawrócić. Skręcając w lewo, na zwykłym dwupasmowym rondzie, przed wjazdem na nie, musimy zająć lewy pas. Natomiast aby zjechać z ronda, należy zmienić pas na prawy, pamiętając o ustąpieniu pierwszeństwa kierującym znajdującym się na tym pasie ruchu.

Przy zmianie pasa na rondzie ( jeśli zmienimy zdanie co do kontynuacji kierunku jazdy) obowiązują ogóle zasady poruszania się na drodze. Kierowca zmieniający pas ustępuje pierwszeństwa kierującemu znajdującemu się już na tym pasie.

Wyjazd z ronda z pasa wewnętrznego jest dozwolony, ale może to powodować przecięcie się torów jazdy, a co za tym idzie prostą drogę do kolizji. Warto pamiętać, iż winnym kolizji na rondzie klasycznym zawsze jest kierujący zmieniający pas ruchu.


Rondo turbinowe nie takie straszne, bo go malują!

Rondo turbinowe, tylko brzmi groźnie, ale tak naprawdę, wystarczy zająć odpowiedni pas ruchu zgodny z wybranym kierunkiem jazdy. Znaki umieszczone przed rondem dokładnie informują, który pas ruchu jest dedykowany dla konkretnego kierunku jazdy. Wystarczy dobrze się ustawić i dać się poprowadzić namalowanym pasom do właściwego zjazdu. To proste, jeśli nie zalega śnieg.


Skręt w lewo bez konieczności zmiany pasa ruchu na wewnętrzny – rondo turbinowe

Zamierzając skręcić w lewo na skrzyżowaniu z rondem turbinowym, zajmujemy lewy pas ruchu, który to skieruje nas na zewnątrz ronda bez konieczności zmiany pasa ruchu. Lewy pas płynnie sprowadza pojazd ze skrzyżowania i eliminuje ruch kolizyjny podczas opuszczania ronda. Przeważnie jest tak poprowadzony, że po minięciu drugiego zjazdu staje się prawym pasem.


Łatwy zjazd w prawo - rondo turbinowe

Bardzo wygodnie jest na rondzie turbinowym skręcić w prawo, zwłaszcza w pierwszy zjazd. Tego pasa ruchu nie zajmują kierujący obierający inny kierunek jazdy.


Tramwaj na rondzie turbinowym

Zasady zachowania się na rondzie turbinowym pojazdów szynowych są identyczne jak na standardowych rondach. Gdy tramwaj wjedzie na skrzyżowanie, ma pierwszeństwo przed innymi użytkownikami, a wjeżdżając na rondo musi ustąpić pierwszeństwa innym kierowcom.


Pomoc w pigułce - rondo turbinowe

Ważne:

 1. Rondo turbinowe oznakowane jest jak rondo klasyczne (A-7, C-12).

 2. Linie wyznaczające pasy ruch nie tworzą wewnętrznego i zewnętrznego okręgu.

 3. Zajmij pas ruchu odpowiadający wybranemu kierunkowi jazdy – znaki poziome.

 4. Pamiętaj o ustąpieniu pierwszeństwa kierowcom na rondzie.

 5. Będąc na rondzie masz pierwszeństwo przed wjeżdżającymi pojazdami.

 6. Obowiązują Cię znaki poziome - nie przekraczaj linii ciągłych.

 7. Obowiązkowa sygnalizacja - prawy kierunkowskaz przed zjazdem z ronda.

 8. Manewr zawracania wymaga zmiany pasa na pas po lewej stronie – przeważnie pusty.

 9. W sytuacji kolizji sprawcą jest kierowca, który zajmuje niewłaściwy pas ruchu.

Rondo turbinowe a klasyczne

 • Organizacja ruchu na rondzie turbinowym wymaga od kierującego, przed wjazdem, dokonania wyboru kierunku jazdy oraz wyboru właściwego pasa ruchu, odpowiedniego dla wybranego kierunku.

Na rondzie klasycznym możemy zmienić wybrany wcześniej kierunek jazdy.

 • Na rondzie turbinowym nie ma możliwości zmiany pasa ruchu z zewnętrznego na wewnętrzny lub odwrotnie. Co jest charakterystyczne i właściwe dla ronda klasycznego.

 • Pojazdy poruszające się po rondzie turbinowym są bezkolizyjnie kierowane do odpowiedniego wylotu ronda, co zmniejsza ryzyko kolizji. Strumienie ruchu pasa wewnętrznego i zewnętrznego się nie przecinają.

Na rondzie klasycznym ryzyko kolizji rośnie, ze względu na konieczność zmiany pasa ruchu przy wykonywaniu manewru skrętu w lewo. Wówczas to, chcąc opuścić skrzyżowanie, musimy wcześniej zjechać na prawy pas, albo go przeciąć, ustępując jednocześnie pierwszeństwa pojazdom poruszającym się po pasie, na który mamy zamiar zjechać.


 • Ustąpienie pierwszeństwa następuje tylko przy wjeździe na rondo, po czym w żadnym punkcie na rondzie turbinowym nie występują już punkty kolizyjne z innymi pojazdami.

Klasyczne rondo jest trudnym skrzyżowaniem dla początkujących kierowców. Ponieważ na rondzie jest dozwolone wyprzedzanie, może się okazać, iż pojazd poruszający się prawym pasem porusza się z większą prędkością niż ten na pasie lewym. Zmieniając pas trzeba pamiętać o ustąpieniu pierwszeństwa, oraz że chwila nieuwagi to pewna kolizja.


198 wyświetleń

Ostatnie posty

Zobacz wszystkie

Comments


bottom of page