top of page

Zatrzymanie, utrata prawa jazdy za jazdę pod wpływem alkoholu, odzyskanie prawa jazdy.


Jazda pod wpływem alkoholu może być rozpatrywana jako przestępstwo lub wykroczenie. Wszystko zależy od zawartości alkoholu we krwi lub wydychanym powietrzu.


W przypadku zatrzymania za jazdę pod wpływem alkoholu zakres błędu pomiarowego może zadecydować o tym, czy dany czyn to już przestępstwo, czy jeszcze wykroczenie.


Stan po użyciu alkoholu ( Art. 87 Kodeksu Wykroczeń) - gdy zawartość alkoholu w organizmie wynosi lub prowadzi do stężenia we krwi od 0,2 ‰ do 0,5 ‰ alkoholu albo obecności w wydychanym powietrzu od 0,1 mg do 0,25 mg alkoholu w 1 dm3.


Nietrzeźwość ( przestępstwo Art. 178a Kodeksu Karnego) - gdy zawartość alkoholu w organizmie wynosi lub prowadzi do stężenia we krwi powyżej 0,5 ‰ alkoholu albo obecności powyżej 0,25 mg alkoholu w 1 dm3 wydychanego powietrza.


Zatrzymanie prawa jazdy następuje podczas kontroli drogowej po przekroczeniu limitu alkoholu we krwi.

Funkcjonariusze policji zatrzymują prawo jazdy na okres 7 dni. W tym czasie kierowca któremu zatrzymano prawo jazdy, może złożyć do policji wniosek o zwrot zatrzymanego dokumentu. W ciągu siedmiu dni zatrzymane prawo jazdy wraz z wnioskiem o jego odebranie zostaje przesłane do sądu lub prokuratury. Po tym czasie można skierować do sądu wniosek o nieuwzględnienie wniosku policji w sprawie zatrzymania dokumentu. Szybkość działania ma istotne znaczenie.

Utrata prawa jazdy czyli odebranie uprawnienia do prowadzenia pojazdów, następuje na mocy prawomocnego wyroku sądu.

Jak odzyskać prawo jazdy odebrane za jazdę pod wpływem alkoholu?

Kierowcy, który utracił prawo jazdy okresowo, po upływie połowy wyznaczonego okresu zakazu prowadzenia pojazdów, przysługuje prawo do wnioskowania o przywrócenie uprawnień. Pozytywnie rozpatrzony wniosek przez sąd (orzeczenie o dalszym wykonywaniu środka karnego) zakaz prowadzenia pojazdów zmienia na zakaz prowadzenia pojazdów niewyposażonych w blokadę alkoholową, czyli przywróci uprawnienia do prowadzenia pojazdów mechanicznych wyposażonych w blokadę alkoholową. (Art. 182a. Kodeks Karny Wykonawczy) Jeżeli utrata prawa jazdy została orzeczona dożywotnio to na możliwość złożenia wniosku o przywrócenie prawa jazdy trzeba poczekać 10 lat od rozpoczęcia kary.

W celu odzyskania prawa jazdy po wyroku sądu należy złożyć wniosek o przywrócenie uprawnień do starosty. Do wniosku o przywrócenie uprawnień należy dołączyć orzeczenie lekarskie o braku przeciwskazań zdrowotnych do prowadzenia pojazdów oraz w przypadku gdy zakaz prowadzenia przekroczył okres roku, również pozytywny wynik egzaminu teoretycznego i praktycznego na prawo jazdy.

Najprostszym sposobem na odzyskanie prawa jazdy jest odczekanie orzeczonej przez sąd kary.
70 wyświetleń

Ostatnie posty

Zobacz wszystkie

Comments


bottom of page