top of page

Zgubiłeś dokumenty -prawo jazdy, dowód rejestracyjny, polisę OC lub kartę pojazdu….. i co dalej ?


Utrata dokumentów

Zgubiłeś prawo jazdy ?


Utrata dokumentów to duży stres dla ich właściciela. Dowód osobisty jak i prawo jazdy są dokumentami potwierdzającymi tożsamość. Znalezione dokumenty mogą zostać wykorzystane przez nieuczciwego znalazcę w celu zaciągnięcia kredytu, wypłaty w banku, czy zaciągnięcia innych zobowiązań. Warto w takiej sytuacji zastrzec dokumenty, zgłaszając je do bazy dokumentów zastrzeżonych np. w oddziale banku.

Od 5 grudnia 2020 roku w Polsce dokument potwierdzający posiadanie uprawnień do kierowania pojazdem nie jest wymagany w trakcie kontroli drogowej. Funkcjonariusz policji odszuka te informacje w bazie CEPiK. Należy jednak, posiadać przy sobie dokument potwierdzający swoją tożsamość, wystarczy dowód osobisty.

Podróż zagraniczna wymaga fizycznego posiadania blankietu prawa jazdy. Przepisy obowiązujące w Polsce, dotyczące prowadzenia auta bez prawa jazdy, za granicami nie obowiązują. Za granicą nie ma też możliwości wyrobienia duplikatu dokumentu. Można natomiast, fakt zgubienia dokumentu zgłosić na policję i do konsulatu lub ambasady. Wtedy możemy otrzymać zaświadczenie potwierdzające uprawnienia umożliwiające dalszą podróż samochodem.

Wyrobienie nowego prawa jazdy wymaga złożenia wypełnionego wniosku o wydanie wtórnika prawa jazdy, fotografii o wymiarach 3,5 x 4,5 i dowodu wpłaty za wydanie dokumentu oraz dowodu osobistego do wglądu. Wyrobienie nowego prawa jazdy kosztuje 100,50 zł. Do czasu odebrania prawa jazdy nie możemy prowadzić samochodu, ponieważ możemy zostać potraktowani jak osoby bez uprawnień. Potwierdzenie złożenia wniosku o wydanie wtórnika prawa jazdy nie uprawnia do jazdy samochodem.


Zaginął dowód rejestracyjny ?


Od 1 października 2018 roku przepisy nie wymagają wożenia ze sobą dowodu rejestracyjnego auta, ale zagubiony dokument należy niezwłocznie wyrobić. Czekamy na niego do 30 dni, przeważnie około 2 tygodni. Wniosek o wydanie wtórnika dowodu rejestracyjnego składamy w wydziale komunikacji właściwym dla miejsca rejestracji pojazdu. Do wniosku dołączamy tablice rejestracyjne, ważną polisę OC, wyciąg ze stacji kontroli pojazdów z terminem ważności badania technicznego, kartę pojazdu oraz pełnomocnictwa współwłaścicieli, jeżeli tacy są. Koszt uzyskania wtórnika to 54,50 zł.

Na terenie naszego kraju nie jest potrzebne pozwolenie na czasowe użytkowanie pojazdu, ale za granicami Polski już tak. Wyrobienie czasowego dowodu rejestracyjnego na wniosek właściciela kosztuje 19 zł.

Dowód rejestracyjny jest dokumentem potwierdzającym dopuszczenie pojazdu do ruchu drogowego i jest niezbędny do wykonania przeglądu technicznego auta. Zgodnie z obowiązującymi przepisami sprzedający musi przekazać dowód rejestracyjny nowemu właścicielowi auta.

Stacje kontroli pojazdów wydają za świadczenie o wyniku badania technicznego, warto mieć go przy sobie, jeśli wybierasz się za granicę, gdyż tam policja może nie mieć wglądu w naszą bazę danych.

Podróżując autem za granicą musimy posiadać dowód rejestracyjny. Zgubiony dokument za granicą należy bezzwłocznie zgłosić na policji. Dokument potwierdzający zgłoszenie zgubienia, wystawiony przez policję, będzie podstawą do wystawienia przez ambasadę dokumentu zastępczego.

Ważne! W przypadku odnalezienia zagubionych dokumentów należy je zwrócić do tego wydziału komunikacji, który dokumenty wydał.Nie masz potwierdzenia polisy OC?


Od 1 października 2018 roku zniesiono obowiązek wożenia potwierdzenia zawarcia obowiązkowego ubezpieczenia pojazdu OC. Jednak warto je mieć przy sobie na wypadek wystąpienia problemów z zawartością lub dostępnością bazy CEPiK, w razie kontroli drogowej.

Zgubione potwierdzenie polisy OC łatwo uzyskać. Wystarczy poprosić towarzystwo ubezpieczeniowe o wystawienie nowego zaświadczenia.


Brakuje karty pojazdu ?


Wszystkie pojazdy zarejestrowane w Polsce po 1 lipca 1999 roku powinny mieć kartę pojazdu. To dokument wystawiany na konkretny pojazd, zawierający informacje o pojeździe, jego historię i dane właścicieli. Zgubienie lub zniszczenie karty pojazdu wiąże się z koniecznością wyrobienia wtórnika. Całą procedurę rozpoczynamy w wydziale komunikacji właściwym dla miejsca rejestracji pojazdu. Razem z wnioskiem o wydanie wtórnika należy przedłożyć oświadczenie o utracie, bądź zniszczeniu dokumentu oraz dowód rejestracyjny. Może okazać się potrzeba również polisa OC samochodu. Koszt wyrobienia karty pojazdu to 75,50 zł. Czas oczekiwania na dokument do 30 dni, przeważnie jednak kilkanaście dni.

Okazanie karty pojazdu jest konieczne w momencie sprzedaży lub złomowania pojazdu. Brak karty pojazdu nie uniemożliwia sprzedaży auta. Ale budzi podejrzenia, czy zbywca nie ma czegoś do ukrycia z historii samochodu. Gubienie karty pojazdu jest praktyką nieuczciwych handlarzy, bo wyrobiony wtórnik nie zawiera już historii auta i danych poprzednich właścicieli.24 wyświetlenia

Ostatnie posty

Zobacz wszystkie

コメント


bottom of page